08/11/1627, 9

08/11/1627, 9

9 De rijksraden van Denemarken verzoeken d.d. Kopenhagen 4 sept. tweehonderd centenaar buskruit, duizend schoppen, duizend rapieren en enkele ankers te mogen uitvoeren.
HHM maken bezwaar tegen het buskruit omdat dit schaars is in de Republiek. De overige goederen mogen uitgevoerd worden tegen betaling van 's lands rechten.