09/11/1627, 8

09/11/1627, 8

8 Isaac Antonio Lus verzoekt de door de hertog van Savoye uitgevaardigde "schala franca" te mogen publiceren ten voordele van de handel.
HHM laten hem deze distribueren zonder publicatie of bemoeienis van het land.