09/11/1627, 5

09/11/1627, 5

5 Conform het verzoek van de rijksraden van de koning van Denemarken d.d. Kopenhagen 6 okt. mogen Garbrant Brouwer en Allert Bartrinck, kooplieden te Amsterdam, vierhonderd musketten met bandeliers en forketten, vierhonderd zijdgeweren met toebehoren, 75 pieken, twintig harnassen en vierhonderd bossen lont naar Denemarken sturen tegen betaling van 's lands rechten.