10/11/1627, 1

10/11/1627, 1

1 De raad van State Schot compareert en meldt dat de Franse ambassadeur bereid is kwitantie te geven over 1624 en 1625 van de 38.000 gld. die door de koning als jaarlijks extraordinaris pensioen voor de Franse officieren zijn goedgekeurd. De koning heeft hem echter opgedragen zelf het geld aan de officieren uit te delen, zodat de ambassadeur verzoekt het geld te ontvangen.
HHM besluiten de kwitanties van de ambassadeur te eisen met de verklaring dat indien hij een assignatie op Doublet aan de Franse officieren wil geven, Doublet deze officieren daarop zal betalen.