10/11/1627, 10

10/11/1627, 10

10 De gedeputeerden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier compareren en stellen voor de potten op de IJssel tegen de winter op te roepen om ze te kalfaten. Er moet dan wel geld in voorraad zijn. De Admiraliteit heeft nog dertig maanden tegoed. Ten tweede melden de gedeputeerden dat Medemblik de twee aldaar uitgeruste schepen aan het gezag van de Admiraliteit onttrekt. Ze verzoeken HHM hierin te bemiddelen.
Beide zaken zullen met Z.Exc. besproken worden.