10/11/1627, 11

10/11/1627, 11

11 Op het nadere verzoek van Sebastiaen Bolleman, oud-burgemeester van Schiedam, mag hij de 1.200 gld. waartoe hij door de gedelegeerde rechters is veroordeeld, als volgt betalen: een kwart meteen en vervolgens elk half jaar een kwart.
Bolleman verzoekt tevens om een akte waarmee zijn goede naam behouden blijft. HHM kijken de apostille van de rechters d.d. 2 okt. na. Met het opleggen van de betaling is het niet de bedoeling van de rechters geweest om de suppliant onbekwaam voor het uitoefenen van een openbaar ambt te verklaren.
HHM eenzelfde verklaring te geven.