10/11/1627, 13

10/11/1627, 13

13 Op het verzoek van kolonel Dodo van Inn- und Kniphausen wordt Doublet aangezegd dat hij zijn crediteuren mag verzekeren van 3.000 gld., conform de resolutie van 6 november.