10/11/1627, 14

10/11/1627, 14

14 Op de namens de ongerepartieerden verzochte betaling gelasten HHM Doublet zoveel geld aan de door de heren van Holland verschafte 27.000 gld. toe te voegen dat een maand soldij betaald kan worden.