10/11/1627, 15

10/11/1627, 15

15 Aangezien Oenema van plan is naar Friesland te gaan, verzoeken HHM hem er zich voor in te spannen dat deze provincie niet alleen haar aandeel levert voor de ongerepartieerden, het miljoen, het subsidie voor Denemarken en de andere extraordinaris petities maar ook voor de opnieuw gevraagde 800.000 gld. voor de Admiraliteiten en voor de nieuwe repartitie van de ongerepartieerden. Daartoe krijgt Oenema brieven aan de Staten van Friesland mee.