10/11/1627, 18

10/11/1627, 18

18 Haersolte is al eerder en nu weer door de provincies verzocht deel te nemen aan het extraordinaris gezantschap naar Engeland. Hij verklaart hiertoe niet in de gelegenheid te zijn en bedankt HHM voor de eer.
HHM stellen hem er vrij van. De vergadering beraadslaagt verder over de gezantschappen naar Frankrijk en naar Engeland en nomineert Rantwyck, Sommelsdyck, Heemstede en Vosbergen. De provincies nemen niet de bewering van die van Zeeland aan, namelijk dat de nominatie van een persoon uit Zeeland aan deze provincie opgedragen behoort te worden.