10/11/1627, 4

10/11/1627, 4

4 De RvS adviseert het op 22 okt. gedane verzoek van de echtgenote van Jan Claessen uit Oosterhout af te wijzen. Dit om geen aanleiding te geven door te gaan met de verboden uitvoer van geld.
HHM nemen het advies over.