10/11/1627, 5

10/11/1627, 5

5 De gedeputeerden van de Admiraliteit te Amsterdam melden dat luitenant Lancelot nog steeds in Arnhem gevangenzit.
HHM verzoeken de Gedeputeerde Staten van het Kwartier Veluwe de voor het levensonderhoud van Lancelot gemaakte kosten te betalen en af te trekken van hun aandeel in het subsidie voor de Admiraliteiten opdat hij wordt vrijgelaten en zijn dienst kan hervatten.