10/11/1627, 6

10/11/1627, 6

6 De gedeputeerden van de Admiraliteit te Amsterdam verklaren dat hun College het schip en de toegestane goederen, die eerst door Baudewyn de Man en consorten zijn veroverd en vervolgens door admiraal Reael zijn opgebracht, aan de eigenaren heeft teruggegeven. Van de verboden goederen is niet bepaald of ze Baudewijn de Man of het land toekomen.
Enkele heren stellen voor naar de waarde van de goederen te informeren en dan te zien of het verzoek van De Man c.s. bij schikking afgedaan zou kunnen worden.
HHM zullen nader advies inwinnen bij de aanwezige afgevaardigden van de Amsterdamse Admiraliteit.