10/11/1627, 9

10/11/1627, 9

9 De gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam compareren en overhandigen een brief van luitenant-admiraal Dorp aan deze Admiraliteit. Dorp meldt onder andere dat de schepen op de kust binnen een maand door hun proviand heen zijn en dat kapitein Hemkens te Boulogne-sur-Mer ligt bij een Duinkerker. Men denkt dat de bemanning van dit schip naar Duinkerke zal gaan en het schip zal laten liggen.
HHM schrijven de Admiraliteiten op tijd levensmiddelen naar de kust te sturen opdat de schepen er kunnen blijven liggen. Aangaande het tweede punt laten zij, indien de bemanning van de Duinkerker niet naar Duinkerke is gegaan voordat de levensmiddelen van Hemkens zijn geconsumeerd, de Admiraliteit te Rotterdam een ander schip in plaats van dat van Hemkens sturen om hem te kunnen laten bevoorraden.