11/11/1627, 3

11/11/1627, 3

3 Secretaris Volbergen compareert en bericht namens de Generaliteitsrekenkamer dat deze verzoekt te besluiten over de op 8 nov. ingediende brief betreffende de declaraties van de provincies. Met name wordt verzocht de RvS te verbieden de declaraties van Overijssel te accepteren omdat die van Overijssel met deze declaraties naar 's- Gravenhage gegaan zijn.
HHM verzoeken de op 8 nov. gecommitteerde heren te beginnen met het onderzoek van de instructie en erover te berichten.