11/11/1627, 4

11/11/1627, 4

4 Op de ingediende declaratie van Johan van Euskercken, secretaris van Languerack, kennen HHM hem voor de reis hierheen 170 gld. 4 st. toe en voor de terugreis eveneens 170 gld. 4 st., voor zijn reis naar Amsterdam 56 gld., voor uitgaven aan eten en drinken tussen 5 okt. en 10 nov., dat wil zeggen 35 dagen, tegen 4 gld. per dag 140 gld. en een verering van 100 gld. In totaal is dit 636 gld. 8 st.