11/11/1627, 5

11/11/1627, 5

5 Een brief van Languerack d.d. Parijs 31 okt. behoeft geen resolutie.