11/11/1627, 7

11/11/1627, 7

7 De gedeputeerden van de Heren Negentien compareren. Zij geven mondeling en schriftelijk te kennen dat de WIC twee aanzienlijke vloten in zee wil brengen, namelijk in het voorjaar een van 36 schepen die 1.813.000 gld. zou kosten, en in het najaar een van 45 schepen die 3.171.000 gld. zou kosten. Voor de eerste vloot heeft men de soldij voor vijftienhonderd door ervaren kapiteins en officieren gecommandeerde soldaten gedurende tien maanden nodig, voor de tweede heeft men de soldij voor 4.200 soldaten gedurende twaalf maanden nodig. Daarbij zijn de van de eerste vijftienhonderd man weer thuisgekomen soldaten inbegrepen. Ze bieden aan een middel toe te passen waardoor men geen beroep hoeft te doen op diverse subsidies, indien HHM hiervoor toestemming geven.
Hendrick van Eck, Noortwijck, Vosbergen, Rode, Walta, Haersolte en Schaffer zullen nader met de gedeputeerden overleggen.