11/11/1627, 9

11/11/1627, 9

9 Drie brieven van Joachimi, een d.d. 16 okt. en twee d.d. 18 okt., zullen nader worden onderzocht. Intussen is fiscaal Sille gelast de kwestie Amboina [Ambon] te bespoedigen.