12/11/1627, 10

12/11/1627, 10

10 Op het verzoek van de voormalige pachters van de konvooien en licenten laten HHM die van de Generaliteitsrekenkamer de supplianten inzage geven in de rekeningen van de Admiraliteit te Dokkum over 1623 en 1624 in aanwezigheid van iemand van deze Admiraliteit.