12/11/1627, 12

12/11/1627, 12

12 Josephe Pallache, agent van de koning van Marokko, verzoekt om voorschrijven aan de heren van Zeeland om enkelen uit hun midden te committeren om te bemiddelen in het conflict tussen Jacob Benocx en ene Quaetgebuir. Dit betreft door Benocx meegebrachte en door Quaetgebuir verkochte salpeter.
HHM vragen advies aan de Admiraliteit in Zeeland .