12/11/1627, 13

12/11/1627, 13

13 Gerrit van Schoonhoven en Joost Brasser verzoeken betaald te worden uit het Franse geld dat hun speciaal tot onderpand is gesteld voor de 50.000 gld. die zij nog tegoed hebben.
Doublet zal hun uit het Franse geld betalen.