12/11/1627, 14

12/11/1627, 14

14 HHM keuren goed dat Juge zesduizend pond buffels, zesduizend pond peper of gember, vierhonderd stuks serge en tweehonderd stuks linnen doek via Brabant naar Frankrijk brengt tegen betaling van 's lands rechten.