12/11/1627, 17

12/11/1627, 17

17 Plaatsteker Willem Jacobs Delff heeft de afbeelding van de oude prinses Louise de Coligny ingeleverd. Hij mag deze uitgeven.