12/11/1627, 2

12/11/1627, 2

2 Gerapporteerd wordt dat Z.Exc. ermee instemt dat de potten uit de IJssel worden gehaald gedurende de vorst en dat deze tegen het voorjaar weer te water worden gelaten. Z.Exc. meent dat in de tussentijd soldaten in de schansen gelegerd moeten worden.
HHM nemen dit over. De Admiraliteit mag de potten oproepen zodra de schansen bezet zijn.