12/11/1627, 4

12/11/1627, 4

4 Digna Cornelis verzoekt om roet vrij naar de Republiek te mogen brengen en nadat er daar kaarsen van zijn gemaakt, deze ook vrij naar Gastel te mogen uitvoeren. Ze verzoekt tevens haar in veiligheid gebrachte laken en andere goederen weer naar Gastel te mogen brengen.
HHM vragen hierover advies van de Admiraliteit te Rotterdam .
Over haar verdere verzoek om enkele stuks laken die haar door het bij Stoutersgat [Stampersgat] gelegen oorlogsschip afhandig zijn gemaakt, terug te krijgen, mag de Admiraliteit te Rotterdam besluiten.