12/11/1627, 5

12/11/1627, 5

5 De Admiraliteit te Amsterdam moet informatie inwinnen over het gevecht tussen de Engelse schepen en het Franse schip en of iemand erbij heeft geholpen.