12/11/1627, 6

12/11/1627, 6

6 Een brief van resident Aissema d.d. Hamburg 17 okt. behoeft geen resolutie.