12/11/1627, 8

12/11/1627, 8

8 De fiscaal van de Admiraliteit te Rotterdam compareert en meldt het volgende. Aangezien HHM er bij resolutie van 20 okt. mee hebben ingestemd dat voor de paarden die worden uitgevoerd naar vijandelijk of neutraal gebied de hoogste heffing moet worden betaald zoals in de lijsten bepaald, hebben de konvooimeesters van genoemde Admiraliteit op een zoghengst of merrieveulen 18 gld. in plaats van 3 gld. geheven. Hierover wordt veel geklaagd en daarom vraagt de fiscaal naar de mening van HHM.
HHM laten 9 gld. in plaats van 3 gld. op een zoghengst of merrieveulen heffen.