13/11/1627, 1

13/11/1627, 1

1 Kapitein Hemkens compareert. Hij komt uit Boulogne-sur-Mer en overhandigt een door Mibassen aan hem geschreven brief d.d. 7 nov. waarin vermeld wordt dat de vijand met zestien schepen is uitgelopen. Volgens Hemkens weet luitenant-admiraal Dorp hier niet van.
HHM schrijven Dorp dat als de vijand naar het noorden gevaren is, hetzij naar de visserijgronden, de Sont of de Elbe, hij er meteen achteraan moet gaan en de vijand zoveel mogelijk afbreuk moet doen, zelfs al moet hij er volk voor aan land zetten. Mocht de vijand naar het westen gevaren zijn, dan moet Dorp hem ook daarheen volgen, waarbij hij zich houdt aan wat hem gisteren is gelast en wat Z.Exc. hem eerder heeft bevolen. Hij moet zoveel schepen op de kust achterlaten als nodig zijn om de nog aanwezige Duinkerkers tegen te houden. De Admiraliteiten zullen de brieven door zes pinken laten bezorgen vanuit Scheveningen of Katwijk opdat dit zo snel mogelijk gebeurt.