16/11/1627, 1

16/11/1627, 1

1 Er zijn berichten ontvangen dat tussen afgelopen dinsdag en woensdagnacht schepen uit Duinkerke zijn vertrokken en dat luitenant-admiraal Dorp deze is gevolgd met alle hem ter beschikking staande schepen.
HHM schrijven de Admiraliteit te Amsterdam , die in Zeeland en die in het Noorderkwartier alle nog aanwezige schepen meteen naar zee te sturen met de opdracht te kruisen ter bescherming van de aankomende schepen. Een van de gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam zal gevraagd worden meteen uit 's- Gravenhage naar Rotterdam te vertrekken om de op de Maas liggende schepen onmiddellijk te laten uitvaren.