16/11/1627, 4

16/11/1627, 4

4 De burgemeesters en raad van de stad Groningen melden d.d. Groningen 1 nov. waarom het onmogelijk is op 10/20 nov. in 's- Gravenhage te compareren en de geschillen tussen de stad en de Ommelanden te laten beslechten. Zij verzoeken het tijdstip te verplaatsen naar het voorjaar van 1628.
HHM willigen het verzoek in en stellen de zaak uit tot 1 mei 1628. De partijen wordt intussen nogmaals verzocht de geschillen door een schikking op te lossen.