16/11/1627, 5

16/11/1627, 5

5 Aangezien de in 1615 voor twaalf jaar met de Hanzesteden gesloten alliantie in december afloopt, wordt resident Aissema gemachtigd deze met enkele jaren te verlengen. Lübeck en Hamburg moet per brief gevraagd worden daarover met hem te overleggen. Mochten zij de onderhandelingen liever in 's- Gravenhage laten plaatsvinden, dan vinden HHM dit ook goed. In dat geval zal Aissema gelast worden, of er nu opnieuw onderhandeld wordt of niet, zijn residentschap te Hamburg net als vroeger voort te zetten. De magistraat te Hamburg zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. HHM zijn ervan overtuigd dat deze magistraat zal regelen dat Aissema daarvan geen hinder ondervindt.