16/11/1627, 10

16/11/1627, 10

10 Op het verzoek van ontvanger Baudewyn de Man c.s. om afdoening van hun zaak zullen Noortwijck (en Antwerpen als hij komt), Vosbergen, Ploos en Schaffer de gedeputeerde van de Admiraliteit te Amsterdam horen. Vervolgens zullen zij bekijken of de zaak door een schikking kan worden afgedaan.