16/11/1627, 2

16/11/1627, 2

2 Op het verzoek van kapitein William Butler stemmen HHM ermee in de Kleefse raden te schrijven. Deze moeten de drost van Zevenaar gelasten om Butler te helpen bij het verkrijgen van 800 gld. van de ouders van de vrouw van Willem Kinner, zijn voormalige sergeant. Kinner was met dit bedrag naar de vijand overgelopen.