16/11/1627, 3

16/11/1627, 3

3 De RvS adviseert over het op 6 nov. ingediende verzoek van Hans van Royen dat hem en zijn consorten het rantsoen van hun gevangenen niet behoort te worden ontnomen.
Als deze gevangenen krachtens het uitwisselingsverdrag aan de supplianten worden onttrokken, zal daarover worden besloten.