16/11/1627, 7

16/11/1627, 7

7 De gedeputeerde van de WIC compareert en verzoekt om een resolutie over de op 11 nov. genoemde plannen. Daarnaast vraagt hij om betaling van de eerder goedgekeurde zestienhonderd man, de premie voor twee veroverde Spaanse oorlogsschepen en vergoeding voor de door de WIC vrijgelaten gevangenen. Verder beklaagt hij zich over de Engelsen.
HHM stellen een beslissing uit, omdat de heren van Holland om kopie van het voorstel hebben gevraagd.