17/11/1627, 10

17/11/1627, 10

10 Eck en de andere gecommitteerden naar de bespreking met de WIC berichten over de manier waarop de kosten van het verzoek van de Compagnie enigszins verlaagd kunnen worden, namelijk door jaarlijks 2 st. te betalen voor elke voet lengte van de stevens van alle schepen.
HHM verzoeken Eck en de andere heren dit met Z.Exc. te bespreken.