17/11/1627, 2

17/11/1627, 2

2 Naar aanleiding van het op 13 nov. gedane voorstel van de Franse ambassadeur vragen HHM de Admiraliteit te Amsterdam of de Franse schepen in zee gebracht kunnen worden en of zij de in beslag genomen fluiten onder borgstelling wil vrijgeven.