17/11/1627, 3

17/11/1627, 3

3 Op het opnieuw gedane verzoek van Soranzo d.d. 11 nov. om restitutie van 35 kisten suiker 1 handhaven HHM de naar aanleiding van het rapport van de afgevaardigden van de Admiraliteit te Amsterdam op 10 nov. genomen resolutie van dezelfde datum.

1 Op 30 okt. wordt een aantal van 36 genoemd.