17/11/1627, 4

17/11/1627, 4

4 Een brief van Joachimi d.d. Londen 29 okt. behoeft geen resolutie.
HHM schrijven hem de eventueel te Portsmouth liggende oorlogsschepen naar de kust van Vlaanderen te laten vertrekken.