17/11/1627, 7

17/11/1627, 7

7 Om de oorlogsschepen te voorzien van dertig musketiers heeft Z.Exc. voorgesteld vier Nederlandse compagnieën te nemen en deze elk met honderd koppen te verhogen. De pieken van deze compagnieën moeten vervangen worden door musketten en de oude, onbekwame soldaten moeten bij andere compagnieën worden ingedeeld. Anderen stellen voor om zeven in plaats van vier compagnieën te nemen. Dit om te voorkomen dat een nieuwe lichting van vierhonderd man gedaan moet worden.
HHM stellen een besluit uit.