18/11/1627, 10

18/11/1627, 10

10 Rode verzoekt de uitvaardiging van het plakkaat tegen de Utrechtse stuiver uit te stellen. Hij belooft ervoor te zorgen dat de stempels onmiddellijk worden ingetrokken.
HHM handhaven de gisteren genomen resolutie omdat niet aangeboden wordt de reeds geslagen stuivers te wisselen en in te trekken.