18/11/1627, 11

18/11/1627, 11

111 Renssen en Nobel berichten over het voorstel van Josephe Pallache. Als HHM iemand willen sturen of hem willen gebruiken om de koning van Marokko om steun te vragen, biedt hij aan dit met zoveel nauwgezetheid te doen dat hij niet aan een goede afloop twijfelt. Ook verzoekt hij het geschut dat de koning in de Republiek heeft laten gieten met wat oorlogsmunitie te laten overbrengen. Verder vraagt hij om een akte waarmee hij salpeter uit Marokko naar de Republiek mag brengen, waartoe hij HHM verzoekt de koning te schrijven.
De Admiraliteit te Amsterdam moet de kanonnen en de munitie laten meenemen door een naar Marokko of de Straat van Gibraltar uitvarend konvooischip. De andere twee punten worden nog in beraad gehouden.

1 Deze resolutie is gedrukt in: De Castries, Sources Maroc IV, 194.