18/11/1627, 13

18/11/1627, 13

13 Wynant Adriaenssen van der Gracht verzoekt betaling te krijgen van een door de Admiraliteit te Rotterdam op 30 april 1626 gegeven ordonnantie ten bedrage van 408 gld. of om in plaats daarvan een obligatie te ontvangen.
HHM vragen hierover advies van de genoemde Admiraliteit.