18/11/1627, 9

18/11/1627, 9

9 De burgemeesters en de vroedschap van Utrecht verzoeken d.d. 5/15 nov. de kwestie van de verkiezing af te handelen.
HHM laten de gecommitteerden de kwestie aanpakken