20/11/1627, 5

20/11/1627, 5

5 Raad van State De Rover verklaart dat Z.Exc. en de RvS het nodig vinden dat bij Blauwgaren een fort aanbesteed wordt van honderdvijftig roeden in plaats van de werken waarvan de bouw al begonnen is. Deze zouden niet bestand zijn tegen een vijandelijke aanval. De bouw wordt geschat op 60.000 gld.
HHM stemmen in met de bouw van het fort maar wel op kosten van die van Zeeland . In ieder geval moeten ze eerst voorschieten wat nodig is om de bouw te beginnen. Zij mogen dit aftrekken van hun quote in de verzochte extraordinaris consenten. De heren van Zeeland wordt gevraagd er geen bezwaar tegen maken.