20/11/1627, 1

20/11/1627, 1

1 Johan de la Chambre, koopman te Amsterdam, compareert. Hij legt in handen van de president de eed af dat hij in het schip De Gulde Catte met Jacques Ruelle als schipper, dat op weg was van Saint-Malo naar Amsterdam, vijf balen canvas heeft geladen. 1 Deze zijn volledig zijn eigendom.
Om restitutie van deze balen te krijgen zal hij door de ambassadeurs van HHM worden aanbevolen.

1 In de marge staan de merktekens van de balen.