20/11/1627, 10

20/11/1627, 10

10 De heren van Overijssel verzoeken inzake de retorsie vanwege de door de vijand voorgenomen onbehoorlijke procedures in Twente in hoofdlijnen te besluiten. Dit omdat de dag van het overleg te Roosendaal is vastgesteld op 1 december.
HHM laten de zaak over aan Z.Exc. en de heren van Overijssel.