20/11/1627, 12

20/11/1627, 12

12 Ambassadeur Carleton verzoekt om audiƫntie in aanwezigheid van Z.Exc., Ernst Casimir en de RvS .
HHM staan hem dit toe. Als hij in de vergadering is gehaald, meldt hij vernomen te hebben wie het buitengewone gezantschap naar Engeland gaan vormen. Hij zal hun expeditie voorbereiden zodat deze goed zal verlopen. Veel zal echter afhangen van de openhartige verklaring van HHM dat zij de alliantie in stand willen houden. Ook Carleton heeft ronduit verklaard dat de koning de offensieve en defensieve alliantie wil handhaven, hoewel men heeft geprobeerd hem daarvan af te brengen. HHM wordt verzocht zich openhartig over de volgende punten uit te spreken.
Carleton wordt de brief d.d. 13 nov. aan Dorp voorgelezen. Hij neemt met deze brief geen genoegen en wil graag antwoord op de onderstaande eisen inzake Spaanse en andere schepen uit Vlaanderen. 1
De Staten-Generaal continueren enkele schepen op de kust van Vlaanderen om de Vlaamse havens gesloten te houden.
De vloot onder leiding van vice-admiraal Dorp is uitdrukkelijk bevolen de uitlopende Spaanse schepen te achtervolgen en te bevechten.
De staatse schepen gaan door met het achtervolgen van de Spanjaarden die de route naar de Sont, de Elbe of de Wezer nemen.
De staatse schepen zullen de richting Shetland of het noorden van Schotland varende Spanjaarden altijd achtervolgen.
Als de Spanjaarden naar Frankrijk gaan, zullen de Nederlandse schepen dezelfde inspanning leveren, zonder beperking van plaats.
Als de Spanjaarden een Franse haven binnenvaren, zullen de Nederlandse schepen proberen hen erin opgesloten te houden.
Als de Spanjaarden weer uitvaren, zullen de Nederlandse schepen hen bevechten, ook al hebben de Spanjaarden de Franse vlaggen gehesen.
Als de Spanjaarden zich verenigen met een Franse vloot om de Engelse vloot aan te vallen, zullen de staatse schepen zich in de strijd voegen bij de Engelsen.
Als de verenigde Frans-Spaanse vloot een van de koninkrijken van Engeland, Schotland of Ierland of een van de eilanden van de koning gaat aanvallen, komen de staatse schepen de Engelsen te hulp.
HHM zullen de punten nader onderzoeken.

1 De in het Frans opgestelde eisen zijn door een klerk ingeschreven in S.G. 52.